Zastosowanie lokalizatorów GPS

Zakłady komunalne

Dla wszystkich zakładów komunalnych w Polsce oferujemy świetnie działający, funkcjonalny i w 100 procentach niezawodny system lokalizacji PRIME. Pozwala on na stałe monitorowanie pojazdów komunalnych należących do danego zakładu oraz na tworzenie na podstawie informacji pobranych z systemu różnych analiz i raportów, dotyczących między innymi czasu i trybu pracy kierowców pojazdów komunalnych czy budowania statystyk, służących do rozliczeń. Nasze rozwiązanie kierujemy w pierwszej kolejności do zakładów komunalnych takich jak:

 • oczyszczalnie komunalne,
 • firmy asenizacyjne,
 • zakłady robót drogowych,
 • zarządy dróg.

Korzystając z naszego systemu monitorowania PRIME możecie Państwo korzystać z takich usług jak:

 • kontrola parametrów jazdy,
 • identyfikacja kierowcy,
 • monitoring zużycia paliwa.

Nadajnik GPS pozwoli na śledzenie pojazdu On-line przy użyciu wspomnianego systemu. Dodatkowo można identyfikować pojemniki RFID w śmieciarkach i wskazania interfejsu CAN. Właściciel przedsiębiorstwa komunalnego sprawdzi też, czy samochód komunalny ma podnoszoną i opuszczaną klapę, jaka jest jego aktualna waga, czy wykorzystywana jest przystawka mocy, a także będzie mógł monitorować posyp, płużenie, zamiatanie oraz otwieranie korka paliwa.

Moduł kontroli wagi jest bardzo użytecznym narzędziem, które w sposób w pełni zautomatyzowany identyfikuje pojemnik, jaki został umieszczony na grzebieniu wysypu śmieciarki. Moduł waży odebrane śmieci i informuje na bieżąco dyspozytora w przedsiębiorstwie komunalnym, czy zadania zlecone kierowcy śmieciarki zostały wykonane w odpowiedni sposób. Czujnik wysypu śmieci można zamontować w każdej śmieciarce, a będzie on notował miejsca i czas, kiedy śmieciarka była otwierana. Na podstawie takich informacji tworzone są szczegółowe raporty trybu wykorzystania pojazdu komunalnego. Poza tym, czujnik z systemu PRIME będzie nieocenioną pomocą i zapewni bezpieczeństwo dla całego zakłądu przy przeprowadzaniu kontroli z zakresu ochrony środowiska.

W przypadku pługo-piaskarek, piaskarek i pługów, które w przedsiębiorstwach komunalnych i w firmach zarządzającychdrogami są wykorzystywane w okresie jesienno-zimowym, przy mrozie i opadach śniegu, dyspozytor korzystający z naszego systemu PRIME otrzymuje na bieżąco informację o stanie odśnieżania dróg. System przydaje się także w zakładach komunalnych dysponujących wozami asenicazyjnymi i innym sprzętem specjalistycznym.

Uporządkowanie procesów logistycznych w zakładzie komunalnym

System PRIME, który Państwu oferujemy pozwoli na zwiększenie efektywności gospodarowania stałymi odpadami komunalnymi, jak także świadczenie usług związanych z zachowaniem porządku oraz drożności ciągów komunikacyjnych.

Posiadamy dedykowane rozwiązania z zakresu nowych technologii dla śmieciarek, pługo-posypywarek, zamiatarek i tym podobnych pojazdów komunalnych. Uwzględniają one wytyczne zawarte w obowiązujących w Polsce przepisach, ułatwiają i usprawniają pracę ich dyspozytora oraz zwiększają oszczędności - istnieje możliwość zmniejszenia za pomocą systemu PRIME kosztów pracy pojazdów komunalnych nawet o 15 proc. w skali roku.

Niebagatelne oszczędności

Jeszcze większe oszczędności system PRIME wypracowuje w dziedzinach:

 • wykorzystania paliwa - do 40 proc. oszczędności,
 • czasu pracy - do 20 proc. oszczędności.

Prowadzi do zwiększenia, nawet o 30 proc. efektywności pracy poszczególnych pracowników i pojazdów, jakie są im oddawane do dyspozycji w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych.

Co możecie Państwo zyskać?

Wszystkim zakładom komunalnym, które zdecydują się na skorzystanie z naszego systemu monitoringu PRIME oferujemy:

 • znaczne oszczędności na paliwie - minimum 15 proc., wraz z monitoringiem czterech zbiorników paliwa w pojeździe,
 • oszczędności eksploatacyjne - dzięki zastosowanej w systemie funkcji Ecodriving można sprawdzać dotrzymywanie zdefiniowanych norm przez pracowników oraz można zawierać korzystniejsze umowy na ubezpieczenie pojazdów,
 • kontrolę poprawności wykonywanych zadań - monitoring rozładunku, załadunku, włączenia oprzyrządowania w wyznaczonych miejscach na trasie przejazdu,
 • kontrolę czasu pracy kierowców - weryfikacja czasu pracy i trybu jego właściwego wykorzystania przez kierowcę,
 • oszczędniejsze gospodarowanie zasobami floty - oszczędności rzędu od 5 do 10 proc., wraz z pełną kontrolą pojazdów w trybie online.

 

Firmy transportowe

Nasz system monitorowania pojazdów PRIME będzie doskonałym rozwiązaniem w przypadku różnego rodzaju i wielkości firm transportowych i logistycznych. Stwarza szerokie możliwości dostosowania go do indywidualnych wymagań stawianym przed nim przez przedsiębiorców. Podstawową funkcjonalnością systemu jest zapewnienie niezawodnego monitorowania pojazdów - w kraju i za granicą. Wystarczy umieścić w pojazdach rejestratory GPS, które będą ściśle współpracowały z centralnym systemem obsługiwanym przez właściciela firmy lub oddelegowanego do tego zadania dyspozytora. Dostarczy on użytkownikowi w pełni rzetelnych, zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy informacji, niezbędnych do optymalnego zarządzania flotą samochodową, kontrolowania pracy kierowców i dla zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy zawodowej.

Jakie funkcje monitoruje system PRIME?

Korzystając z systemu PRIME użytkownicy mają możliwość wykorzystania następujących modułów:

 • śledzenie pojazdu w trybie online
 • kontrola wskazań interfejsu CAN połączonego z systemem,
 • identyfikacja kierowcy,
 • monitoring klimatyzacji,
 • kontrola temperatury pracy silnika i temperatury oleju,
 • kontrola zużycia paliwa,
 • monitoring otwarcia korka paliwa,
 • monitoring klimatyzacji,
 • monitoring webasto,
 • sygnalizacja otwarcia drzwi,
 • przystawka mocy,
 • monitoring retardera,
 • monitoring przypięcia i odpięcia naczepy.

Jak to działa?

 

Firma transportowa może właściwie obsługiwać swoich klientów - zarówno prywatnych, jak i firmowych, a jednocześnie optymalizować wysokość ponoszonych kosztów w toku swojego funkcjonowania, dzięki wykorzystaniu tego systemu.

 

System monitorowania pojazdów PRIME pozwala na stały monitoring wszystkich pojazdów wchodzących w skład floty transportowej w firmie, niezależnie od tego, czy poruszają się one po drogach krajowych, czy zagranicznych. Dyspozytor ma do dyspozycji szereg narzędzi, które pozwalają mu sprawować pełen nadzór nad pozycją pojazdów, przewidywać czas dotarcia do celu, sprawdzać, czy kierowca dokonał rozładunku i załadunku dokładnie tam, gdzie powinien. Jest to system wspierający nie tylko pracę nadzorczą nad flotą w firmach transportowych, ale także ułatwiający dopełnianie obowiązków zawodowych przez samych kierowców. Jeśli mają oni problemy ze znalezieniem właściwej drogi, system może im pomóc znaleźć tę właściwą.

 

Szacuje się, że dzięki kontroli zużycia paliwa przez system PRIME, można zredukować koszty ponoszone w tym celu w firmie transportowej nawet o 15 proc. Dodatkowo PRIME dostarcza użytkownikowi kompleksowych informacji dotyczących wszelkich przestojów oraz czasu pracy kierowców, co umożliwia sprawiedliwe i adekwatne do wykonanej pracy ich wynagradzanie.

 

Niebagatelne oszczędności

Jeszcze większe oszczędności system PRIME wypracowuje w dziedzinach:

 • wykorzystania paliwa - do 40 proc. oszczędności,
 • czasu pracy - do 20 proc. oszczędności.

Prowadzi do zwiększenia, nawet o 30 proc. efektywności pracy poszczególnych pracowników i pojazdów, jakie są im oddawane do dyspozycji w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych.

Co może zyskać firma transportowa?

Dzięki zastosowaniu w praktyce prowadzenia firmy transportowej systemu PRIME można:

 • oszczędzać paliwo - w granicach od 5 do 15 proc. dotychczas ponoszonych kosztów oraz zyskać monitoring do czterech zbiorników paliwa w pojeździe,
 • kontrolować poprawność wykonywanych zadań - system dostarcza informacji o załadunku i rozładunku samochodu oraz o włączeniu oprzyrządowania,
 • kontrolować czas pracy kierowców - dyspozytor firmy wie, ile czasu kierowca jechał, jak użytkował pojazd i na tej podstawie go rozlicza,
 • oszczędzać na eksploatacji pojazdów - dzięki wykorzystaniu innowacyjnej funkcji Ecodriving oraz zawieraniu korzystnych umów w zakresie ubezpieczenia samochodów,
 • lepiej gospodarować zasobami - system pozwala na wypracowanie oszczędności w gospodarowaniu zasobami floty w granicach od 5 do 10 proc.

 

Transport publiczny

Firmy zajmujące się publicznym transportem zbiorowym dysponują dużą flotą różnego typu pojazdów, przede wszystkim autobusami, ale nie tylko. We wszystkich można zainstalować odpowiednie nadajniki, które w parze z innowacyjnym systemem PRIME pozwolą na dokładne monitorowanie pojazdów, trybu ich wykorzystania, stanu, tras przejazdu czy rzetelności wykonywania pracy przez samych kierowców. Pozwala sprawdzić, czy kierowca zatrzymuje się na wyznaczonych przystankach, jak korzysta z klimatyzacji w pojeździe, kiedy i ile tankuje paliwa. System PRIME dostarcza użytkownikom wielu bezcennych informacji, które mogą posłużyć im do konstruowania kompletnych raportów i analiz.

Funkcje monitorowane przez system

Za pośrednictwem systemu PRIME w przedsiębiorstwach trudniących się publicznym transportem zbiorowym, można monitorować między innymi:

 • aktualny poziom i zużycie paliwa,
 • otwarcie korka paliwa,
 • lokalizację pojazdu,
 • otwieranie i zamykanie drzwi,
 • wskazania dostępne z interfejsu CAN pojazdu - pozwalają one na ocenę stylu jazdy kierowcy,
 • poziom temperatury w przestrzeni dla pasażerów,
 • użycie klimatyzacji, retardera lub webasto,
 • bramki liczące pasażerów,
 • panel kierowcy.

Dla optymalizacji kosztów i komfortu paażerów

Publiczny transport zbiorowy konkuruje o klienta z samochodami osobowymi i innymi środkami komunikacji. Pasażer wybrać powinien go z uwagi na niski koszt przejazdu, krótki czas dotarcia do celu, bezpieczeństwo i komfort jazdy. Dlatego tak ważne jest optymalizowanie kosztów eksploatacji poszczególnych pojazdów i zachowanie wzajemnego balansu pomiędzy kosztami, a elementami budującymi komfort jazdy dla wszystkich pasażerów. System PRIME oferuje wszystkim firmom transportu zbiorowego możliwość generowania niebagatelnych oszczędności - na paliwie, pracy kierowców czy też na zużyciu płynów eksploatacyjnych. Jednocześnie dostarcza on kompleksowych informacji dotyczących przestojów oraz czasu pracy kierowcy, przez co można stworzyć dla pracowników przejrzysty i w pełni sprawiedliwy system wynagradzania.

Oszczędności i inne korzyści wynikające z zastosowania systemu PRIME

W przedsiębiorstwach publicznego transportu zbiorowego wykorzystanie systemu PRIME pozwoli na wypracowanie do 40 proc. oszczędności na paliwie i 20 proc. oszczędności czasu pracy pracowników. Jednocześnie można uzyskać dzięki niemu 30-procentowy wzrost efektywności pracy.

Wśród zalet korzystania z tego systemu należy wymienić:

 • wypracowanie gwarantowanych oszczędności na paliwie - minimum 15 proc. mniej oraz monitoring do czterech zbiorników paliwa w pojeździe,
 • oszczędności eksploatacyjne - dzięki zastosowaniu funkcji Ecodriving i zawieraniu korzystniejszych umów ubezpieczenia pojazdów,
 • efektywniejsze gospodarowanie zasobami firmy - oszczędności w gospodarce zasobami rzędu od 5 do 10 proc., możliwość kontroli pojazdów online, raportowania tras i ich przebiegu,
 • zarządzanie online rozkładami jazdy itp.,
 • monitorowanie w trybie online tzw. potoków pasażerskich - przy użyciu specjalnych bramek liczących,
 • kontrolowanie czasu pracy kierowców i właściwego trybu użytkowania pojazdu.

 

Floty handlowe

Utrzymywanie w należytym stanie, zawsze w pełnej gotowości oraz optymalne wykorzystywanie floty handlowej wymaga od przedsiębiorcy czy managera dużego zaangażowania i doświadczenia w pracy zawodowej. Trzeba bowiem na bieżąco śledzić stan wszystkich pojazdów z floty, wiedzieć, gdzie aktualnie się znajdują, co dzieje się z ładunkiem i czy kierowcy wykonują swoją pracę w należyty sposób. We wszystkich tych działaniach dużym wsparciem dla managera floty handlowej będą narzędzia udostępniane przez system PRIME.

Umożliwia on przede wszystkim stały i dokładny monitoring pojazdów GPS, zarówno na drogach krajowych, jak i na trasach międzynarodowych. Dostarcza przez cały czas wiarygodny, zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy pakiet informacji o flocie samochodowej i pozwala na zoptymalizowanie kosztów eksploatacyjnych.

Jakie funkcje pozwala monitorować system PRIME?

Korzystając z systemu PRIME użytkownicy, w tym między innymi firmy dysponujące flotą handlową, mają możliwość wykorzystania następujących modułów:

 • śledzenie pojazdu GPS w trybie online,
 • monitoring otwarcia i zamknięcia drzwi,
 • monitoring otwarcia korka paliwa,
 • wskazania dostępne z interfejsu CAN pojazdu,
 • identyfikacja kierującego pojazdem,
 • przełącznik pozwalający na jazdę prywatną (poza monitoringiem),
 • kontrola zużycia paliwa,
 • monitoring webasto,
 • monitoring klimatyzacji.

Użyteczne funkcje systemu PRIME dla flot handlowych:

 • zestawienie zużycia paliwa - w dowolnym przedziale czasu,
 • realizacja wcześniej ustalonego planu tras,
 • raportowanie do arkusza kalkulacyjnego bądź do pliku tekstowego,
 • archiwizowanie tras i danych z wszystkich funkcji monitorowanych.

Zarządzanie flotą handlową

System PRIME wspiera optymalne zarządzanie flotą handlową, przy zmniejszaniu ryzyka, jakie nierozerwanie związane jest z takim rodzajem działalności. PRIME umożliwia sprawne zarządzanie flotą, przy utrzymaniu dobrego stanu technicznego i zredukowaniu kosztów eksploatacyjnych. System pozwala na oszczędności paliwa do 40 proc. i oszczędności czasu pracy do 20 proc. Efektywność pracy wzrasta przy tym do 30 proc.

Co można zyskać?

 

W przypadku flot handlowych można wiele zyskać przy zastosowaniu oferowanego przez nas systemu monitoringu PRIME, w tym:

 • oszczędności na paliwie - minimum 15 proc. oraz monitoring do czterech zbiorników paliwa w pojeździe,
 • oszczędności w zakresie eksploatacji pojazdów - dzięki nowoczesnej usłudze Ecodriving, która pozwala pośrednio na zawieranie znacznie korzystniejszych umów ubezpieczeniowych pojazdów,
 • dokładną weryfikację wydajności i jakości pracy - poprzez planowanie pracy i generowanie specjalistycznych raportów,
 • lepsze gospodarowanie zarobami firmy - nawet od 5 do 10 proc. kosztów, dzięki dokładnej kontroli pojazdów online, planowi przebytej trasy itp.,
 • kontrolę czasu pracy kierowców - weryfikacja czasu ich pracy i kontrola właściwego użytkowania pojazdu, w tym wykorzystania paliwa.

 

Firmy budowlane

W firmach budowlanych na co dzień korzysta się z wielu pojazdów, maszyn i urządzeń ciężkich, bez których wiele prac wykonywałoby się w znacznie dłuższym czasie. Nasz system PRIME również i w przypadku takich klientów z powodzeniem może być zastosowany. W praktyce używany jest on we wszelkiego typu maszynach i urządzeniach w firmach budowlanych, drogowych i tym podobnych.

Umożliwia on prowadzenie stałego monitoringu pojazdów GPS, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu centralnemu oraz nadajnikom umieszczonym w pojazdach. Pozwala na szczegółową analizę danych dotyczących wykorzystania i stanu pojazdu, ich lokalizacji, czasu pracy maszyn, zużycia paliwa, czy czasu pracy pracownika obsługującego daną maszynę czy urządzenie.

Jakie funkcje może monitorować system PRIME w firmach budowlanych?

W pojazdach, maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w szeroko rozumianej branży budowlanej, można kontrolować i monitorować za pośrednictwem innowacyjnego systemu PRIME takie kwestie jak:

 • lokalizację pojazdu,
 • wskazania z interfejsu CAN pojazdu,
 • poziom i zużycie paliwa - dzięki przepływomierza paliwa,
 • obroty silnika na biegu jałowym,
 • zdalne odcięcie zapłonu,
 • otwarcie i zamknięcie drzwi,
 • identyfikację kierowcy,
 • temperaturę silnika i oleju,
 • przystawkę mocy,
 • podnoszenie opuszczanie elementu roboczego, np. koparki.

Zintegrowane zarządzanie projektem, efektywne wykorzystywanie zasobów maszynowych przedsiębiorstwa budowlanego oraz optymalizacja kosztów pracy sprawiają, że firma może skutecznie konkurować na rynku i zdobywać klientów. Nasz system PRIME będzie dla niej nieocenionym wsparciem. Jeśli prowadzicie Państwo działalność w branży budowlanej i realizujecie jednocześnie co najmniej kilka budów, narzędzia z naszego systemu pomogą Wam w zachowaniu harmonogramu prac i w zmieszczeniu się w kosztorysie. System PRIME odpowiada na wyzwania, jakie są stawiane przed współczesnymi, nowocześnie funkcjonującymi firmami budowlanymi.

 

Redukcja kosztów działalności

 

Stosując PRIME w branży budowlanej, firma ma możliwość zmniejszenia kosztów paliwa od 5 do nawet 40 proc., co przyniesie jej niebagatelne oszczędności. Poza tym skutkuje to oszczędnością czasu pracy - do 20 proc. i zwiększeniem efektywności pracy do 30 proc.

 

Wśród korzyści, jakie odnosi firma budowlana z tytułu stosowania w swojej działalności systemu PRIME można wymienić:

 • oszczędność paliwa - minimum 15 proc oraz monitoring do czterech zbiorników paliwa w pojeździe,
 • oszczędności eksploatacyjne - dzięki innowacyjnej usłudze Ecodrivingu oraz możliwości zawierania korzystniejszych umów ubezpieczeniowych,
 • efektywny monitoring dokonywania rozładunku i załadunku czy włączenia specyficznych przyrządów,
 • lepsze gospodarowanie zasobami floty - oszczędności rzędu do 10 proc.,
 • pełniejsza kontrola czasu pracy kierowców - identyfikacja kierowców i kontrolowanie właściwego użytkowania pojazdów.

 

Rolnictwo

System monitorowania PRIME może być wykorzystywany w szeroko rozumianej branży rolniczej. To innowacyjne narzędzie pozwoli na monitorowanie pojazdów, z jakich korzystają rolnicy w gospodarstwach rolnych i hodowlanych. System okaże się nieocenioną pomocą i wsparciem dla działalności rolniczej zwłaszcza w dużych gospodarstwach dysponujących liczną flotą maszyn rolniczych i samochodów dostawczych.

Jak to działa?

Nasz innowacyjny system umożliwia kontrolę w zakresie lokalizacji sprzętów i pojazdów, sposobu ich używania przez użytkowników, czy czasu i miejsca pracy. Dostarcza kompleksowe informacje do dalszych analiz, także na temat zużycia paliwa. Wśród funkcji, jakie można monitorować za pośrednictwem systemu PRIME, wymienia się:

 • lokalizacja pojazdu online,
 • użycie webasto i retardera,
 • otwieranie i zamykanie dowolnych mechanizmów, w jakie są wyposażone maszyny i urządzenia rolnicze,
 • identyfikacja kierowców,
 • oprysk,
 • posyp lub wysyp,
 • otwarcie i zamknięcie drzwi,
 • poziom paliwa,
 • monitoring otwarcia korka paliwa,
 • wskazania z interfejsu CAN pojazdu,
 • monitoring klimatyzacji,
 • sprawdzanie przystawki mocy,
 • kontrola temperatury pracy silnika i paliwa.

Dzięki wykorzystaniu systemu PRIME w gospodarstwie domowym można skupić się na jego głównej dziedzinie działalności, a narzędzia systemowe będą wspierać rolnika w innych sferach. To system oparty na innowacyjnej, powszechnie przyjętej w Europie technologii, który prowadzi do znacznej redukcji kosztów utrzymania maszyn rolniczych, czasu pracy maszyn i poziomu zużywanego paliwa. Jego użycie będzie sprzyjało zoptymalizowaniu kosztów wykorzystywania bazy sprzętowej w każdym przedsiębiorstwie rolnym. Użytkownicy systemu - dyspozytorzy maszyn i urządzeń, kierownicy czy właściciele gospodarstw mogą dzięki niemu solidnie kontrolować pracę maszyn i samych pracowników.

PRIME prowadzi do nawet 40-procentowych oszczędności na paliwie, do 30-procentowego wzrostu efektywności pracy i oszczędności czasu pracy do 20 proc.

Rolnik może odnieść wiele korzyści z tytułu skorzystania z naszego systemu lokalizacji i zarządzania maszynami oraz pojazdami rolniczymi. Pozwala:

 • oszczędzać na paliwie - do wypracowania jest minimum 15 proc. oszczędności na zużyciu paliwa, a system oferuje także monitoring do czterech zbiorników paliwa w pojeździe,
 • oszczędzać na wydatkach eksploatacyjnych - dzięki funkcji Ecodrivingu oraz korzystnemu zawieraniu umów ubezpieczeniowych pojazdów,
 • kontrolować załadunek i rozładunek, włączanie oprzyrządowania i tak dalej,
 • gospodarować efektywnie posiadanymi zasobami floty - oszczędności do 10 proc.,
 • kontrolować miejsce i czas pracy użytkowników maszyn i urządzeń rolniczych.