Gwarancja i zwroty

 1. W myśl Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez konieczności podawania przyczyny. Wystarczy, że złoży oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia odebrania towaru. W celu dotrzymania tego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.
 2. Wzór takiego formularza znajduje się >>tutaj<<
 3. W sytuacji, gdy Klient skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, towar zakupiony w naszym Sklepie jest zobowiązany zwrócić nie później, niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 4. Towar musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dołączone do towaru akcesoria i dokumenty należy odesłać wraz z nim. A zwłaszcza instrukcje, także te dotyczące montażu i kartę gwarancyjną. Powyższy obowiązek nie obejmuje dowodu zakupu.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, Sklep przeprowadzi zwrot kosztów, nie później, niż w ciągu 14 dni od daty wpływu oświadczenia informującego o odstąpieniu od umowy. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na numer rachunku wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym na podany przez niego adres.
 6. Jeśli towar jest niezgodny z umową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Konsument zobowiązany jest odesłać go na adres Sklepu. Koszt odesłania towaru Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową. Dołączenie dowodu zakupu towaru, bądź jego kopii umożliwi sprawniejsze zakończenie reklamacji.
 7. Formularz oraz opis procedury znajdują się >>tutaj<<
 8. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy MÓJ SZPIEG są przyjmowane jedynie po wcześniejszych ustaleniach.
 9. Jeżeli towar wykazuje niezgodność z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy naprawa/wymiana są niemożliwe lub zbyt kosztowne. Przy ocenie bierze się pod uwagę wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień niezgodności, a także uciążliwość na jaką naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 10. Jeżeli Klient z przyczyn określonych w pkt. 7 nie może żądać naprawy, ani wymiany, albo jeżeli sprzedawca nie jest w stanie zadośćuczynić takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa/wymiana narażałaby Klienta na duże niedogodności - może on domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Nie może jednak tego zrobić, gdy niezgodność towaru jest nieznaczna. Przy szacowaniu czasu naprawy/ wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego zakupu.
 11. Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy. Nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych lub innych zniszczeń będących rezultatem niewłaściwego użytkowania.

Adres do odsyłania produktów:

Mojszpieg Michał Dziak
Fabryczna 16H
53-609 Wrocław