Możliwości systemu GPS

System lokalizacyjny o nieograniczonych możliwościach

Lokalizacja osób, pojazdów i rzeczy możliwa jest dzięki systemowi GPS. Stwarza on szerokie możliwości wykorzystywania, tak do celów cywilnych, jak i do celów wojskowych.

Korzystając z bogatej funkcjonalności GPS, nasza firma stworzyła system lokalizacji pojazdów, który jest w pełni profesjonalny i pozwala z dużą dokładnością lokalizować pojazd. Można go obsługiwać z wykorzystaniem urządzeń takich jak komputer, tablet czy smartfon. Wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz wygodnej, dedykowanej aplikacji sprawiło, że praca z naszym systemem jest komfortowa i intuicyjna dla każdego z użytkowników.

Nasz system lokalizacji pojazdów z powodzeniem może być zastosowany w formie:

 • kompleksowego centrum monitorowania,
 • systemu nadzory nad pracą floty w działalności gospodarczej.

Jego funkcjonalność opiera się o gromadzone przez wiele lat przez naszą firmę bezcenne doświadczenie, a także sugestie naszych wieloletnich klientów. Chcieliśmy, aby system ten odpowiadał potrzebom użytkowników i wychodził naprzeciw ich zróżnicowanym oczekiwaniom.

Podstawowe funkcje systemu:

 • lokalizacja pojazdów na mapach całej Europy oraz świata,
 • kontrola wykorzystania paliwa we flocie samochodowej,
 • nadzór nad pracą floty,
 • generowanie dokładnych i rzetelnych raportów przebiegu,
 • weryfikacja pracy kierowców.

Do Państwa dyspozycji oddajemy system lokalizacji pojazdów, który cały czas jest udoskonalany, modernizowany i rozbudowywany, zgodnie z pojawiającymi się nowymi potrzebami naszych klientów. Dlatego brak pożądanej funkcji obecnie nie powoduje, że nasz produkt taki pozostanie. Uczynimy wszystko, aby w jak najkrótszym czasie znalazła się ona w przyszłości w strukturach systemu lokalizacji pojazdów.

W Państwa ręce może trafić sprawny system lokalizacyjny, który ma wiele pożytecznych opcji. Wśród nich warto wymienić:

 • Grupowanie pojazdów we floty i zarządzanie nimi - system daje możliwość zdefiniowania dowolnej ilości flot dla tego samego użytkownika, dzięki czemu można wygodnie utrzymywać porządek we flocie samochodowej i generować raporty o wybranych grupach pojazdów.
 • Dowolny opis pojazdów - każdy pojazd wprowadzony w systemową flotę może być dowolnie opisany przez użytkownika. Nazwa własna pojazdu będzie widoczna wyłącznie na jego koncie. Dodatkowo każdy z pojazdów w systemie jest szczegółowo opisywany, nie tylko pod względem technicznym, ale i lokalizacyjnym. Użytkownik widzi takie informacje jak prędkość, paliwo, lokalizację (współrzędne geograficzne), przebieg pojazdu, aktualne obroty silnika, zasięg sygnału GSM, czas pracy silnika, nacisk na pedał gazu itp.
 • Stan floty - prezentowany czytelnie, pozwala sprawdzić bardzo szybko, gdzie są kierowcy, z jaką prędkością się poruszają, gdzie jest pojazd itp. Wszystko przedstawiane jest w formie tabeli.
 • Zindywidualizowane powiadomienia - użytkownik korzysta z indywidualnej konfiguracji alertów, przypisanych do każdego pojazdu z osobna. Między innymi mogą to być alerty o przekroczeniu zdefiniowanej prędkości, czy też wyjeździe poza daną lokalizację. Powiadomienia mogą być wysyłane do aplikacji, za pomocą SMS lub e-mail.
 • Panel pojazdów - pokazuje aktualny stan wszystkich pojazdów należących do klienta oraz sprawia, że obsługa systemu monitoringu pojazdów jest prosta i intuicyjna, zaś informacje przedstawiane są w nim w sposób jak najbardziej przejrzysty.
 • Zawsze aktualna pozycja pojazdu - prezentowana jest ona na mapie w trybie online, a system przystosowany jest do krótkich odstępów czasu przy odświeżaniu. Mapa pokazuje wszystkie znajdujące się w systemie pojazdy, czy są one w ruchu czy mają postój itp.
 • Możliwość zdefiniowania stref - użytkownik definiuje obszary dopuszczalnego poruszania się jego pojazdów, co pozwala na sprawdzenie, kiedy i jaki pojazd wjeżdża lub opuszcza daną strefę. Strefy rysuje się na mapach dokładnie i można ich użyć jako kryterium dla alertów.
 • Wyszukiwarka - w panel klienta wbudowana jest sprawnie działająca wyszukiwarka, pozwalająca w krótkim czasie odnaleźć interesujący nas pojazd.
 • Opcja Tooltip - po wskazaniu pojazdu kursorem od razu wyświetlane są najważniejsze informacje na jego temat w postaci chmurki, m.in. jego nazwa, numer rejestracyjny, czy jest zalogowany, z jaką prędkością się porusza i jaka jest jego aktualna lokalizacja.
 • Funkcja rysowania twarzy - czasami graficzne przedstawienie trasy przejazdu samochodu jest czytelniejsze niż dane opisowe. Nasz system jest wyposażony w taką opcję, co pozwoli na prześledzenie trasy pojazdów użytkownika oraz sprawdzenie czy doszło do przekroczenia m.in. norm ECO Drive.
 • Śledzenie tras międzynarodowych - rejestrowanie tras przebiegu pojazdów w taki sam sposób, jak na terenie Polski.
 • Raportowanie - system pozwala na generowanie raportu tras, alertów, wykorzystania paliwa, przebiegu pracy kierowców oraz tworzenie dowolnych raportów cyklicznych.
 • Tachograf - pozwala na odczyt danych identyfikacyjnych kierowcy na podstawie tachografu cyfrowego. Opcja dostępna wyłącznie dla pojazdów wyposażonych w te rozwiązania. System przesyła dane na temat czasu jazdy, pracy, dokonywanych przerw i odpoczynków na podstawie odczytów tachografu, dzięki czemu pracodawca może dokonywać rzetelnego rozliczenia pracy kierowców.
 • Interfejs CAN - dzięki interfejsowi CAN użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych raportów i narzędzi do dokonywania analiz. Wystarczy uruchomić interfejs, aby uzyskać bezpośrednie podłączenie do systemu wymiany danych pojazdu. Przesyła on informacje o: prędkości, zużyciu paliwa, czasie pracy silnika, łącznym przebiegu pojazdu, poziomie paliwa, temperaturze silnika i oleju, nacisku na oś, siłę nacisku na pedał gazu, czy są zapięte pasy bezpieczeństwa, włączone światła i tempomat.